Project Area

Working AREA

Kurigram

Char Rajibpur : Char Rajibpur, Kodailkati, Mohanganj (3)

Roumari :

Roumari, Bandaber, Dantbhanga, Shoulmari (4)

Chilmari :

Ashtomir Char, Raniganj, Thanahat (3)

Sunamganj

Dakshin Baradal, Uttar Sreepur, Balijhuri (4)

Dirai :

Bhati Para, Charnar Char, Derai Sarmangal, Rafinagar (4)

Salla :

Atgaon, Bahara, Habibpur, Sulla (4)

Khulna

Koyra :

Dakshin Bedkashi, Koyra, Maheshwaripur, Uttar Bedkashi, Maharajpur (5)

Dacop :

Banisanta, Pankhali, Kamarkhola, Sutarkhali, Tildanga (5)

Bagerhat

Mongla :

Chandpi, Sundarban, Suniltala, Mithakhali (4)

Sharonkhola :

Dhansagar, Khontakata, Royenda, Southkhali (4)

Morelganj :

Baraikhali, Jiudhara, Morrelganj, Nishan Baria (4)

Barguna

Pathorghata :

Kakchira, Kathaltoli, Nachna Para, Raihanpur (4)

Sadar :

Badarkhali, Burirchar, Dholua, Naltona (4)

Taltoli :

Barabagi, Nishanbaria, Sonakata, Pancha Karalia (4)

Patuakhali

Rangabali :

Rangabali, Moudubi, Bara Baisdia, Chhota Baisdia, Char Montaz (5)

Dashmina :

Char Borhan, Ranagopaldi (2)

Bhola

Sadar :

Dhania, Kachia, Rajapur, Dakkhin Dighaldi (4)

Doulatkhan :

Uttar Joynagar, Char Khalifa, Saidpur, Dakkhin Joynagar (4)

Borhanuddin :

Bara Manika (1)

Bandarban
Bandarban Sadar :
Tankabati, Rajbila, Kuhalong (3)
 
Lama :
Faitang, Gajalia (2)
 
Rowangchari :
Tarachha, Alikhong (2)
 
Ruma :
Ghyalanga, Remakri Pransa, Ruma Sadar (3)
 
Thanchi :
Remakri, Tindu (2)
Rangamati   
Juraichhari : 
Juraichhari Sadar, Banjugi (2)
 
Belaichhari : 
Farua, Kangrachhari (2)
 
Langadu : 
Bhasanya Adam, Attarokchata (2)
 
Barkal :
Bhushanchara, Shublong (2)
 
Rangamati Sadar :
Shapchhari, Balukhali (2)